Obstetrics and Gynecology

Well-equipped facilities for foetal monitoring and ultra sound scanning for obstetric emergencies always at the service of the patients is another special feature of our hospital.


Our facilities

  Antinatel Care
  Normal Deliveries
  Pre conceptual counselling
  Various Gynacologic Surgeries
  Emergency and Elective Caesarian
  Basic Evaluation and treatment for Infertility
  Management of adolescent and menopausal health issues
  Cancer Screening

Our Doctors


  DR. Sindhu Nuthi MBBS, DGO

  Gynecologist


  DR. REEJA MATHEW MS

  Gynecologist


Testimonials

What our patients say

"നല്ല Patient Care ആണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരും. എന്ത് സംശയം ഉണ്‍െങ്കിലും നമ്മുക്ക് മനസിലാകുന്ന രീതിയില്‍ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുതരും. എല്ലാവരോടും വളരെ സൗമ്യമായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നത്, അതുകൊണ്‍ു തന്നെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മുക്ക് പറയാന്‍ സാധിക്കും. ഞങ്ങള്‍ക്ക് സൗമ്യ ഡോക്ടറുടെ സമീപനം വളരെ ആശ്വാസകരമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് തക്കമായ പരിഹാരങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും നല്‍കാറു്ണ്‍്."

ജോബിന ജോസഫ്

എനിക്ക് ഡോക്ടറെക്കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രമെ പറയാന്‍ ഉള്ളു. ൃലേമാലേിേ രീതി ആണെങ്കിലും ുമശേലിേ നോട് ഉള്ള ഇടപെടലും എല്ലാം നല്ല രീതിതന്നെയാണ്. ഒരു അമ്മ എങ്ങനെ പറയുന്നോ അതുപോലെ തോന്നും ഡോക്ടര്‍ പറയുമ്പോള്‍. എന്തു ബുദ്ധിമുട്ടും തുറന്നു പറയാന്‍ പറ്റും. കൂടാതെ റീരീൃേ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും എനിക്ക് ഒരു ുീശെശ്ലേ ലിലൃഴ്യ തരുന്നു. അതുവഴി വേദനയ്ക്ക് കുറവ് തോന്നുന്നു. എന്‍റെ ുമൃലിേ നും വൗയെമിറനും ഡോക്ടറിന്‍റെ പരിചരണ രീതി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്."

രശ്മി സുബിന്‍